Studio Anders Abraham Architects

workshop books 2004-2009

bc3b8ger-1bbc3b8ger-ny2bc3b8ger-3bc3b8ger-4bc3b8ger-5

5 bøger

Instituts 1s værksted, er et kursus som varer i 14 dage. Kursets grundlæggende problemstilling omhandler sammenhængen mellem den afgrænsede, arkitektoniske konstruktion og den sammensatte, uafgrænsede by/verden. Denne problemstilling afsøges og forstås gennem at sammenholde en række egenskaber, fænomener og kræfter fra verden med bearbejdningen af en række konkrete opstillinger i et materiale – 10000 blokke af komprimeret træ.
Opstillingerne er modeller af urbane kontekster der udsættes for en række tilstandsskift. Ved at se på områderne som tilstande frem for form kan områderne transformeres og udforskes.
Forsøgene skaber en række nye mulige organiseringer af områderne og opstillingerne synliggør latente rumlige sammenhænge i de ellers uklare og sammensatte byområder.
Kurset er blevet gennemført en gang om året siden 2004 med studerende fra Afdeling 1, 2, 5, 6, 8 og 11. En omfattende dokumentation af processen i form af kort, fotos, tegninger og noter mv. er nu samlet i en serie på 5 bøger.