Studio Anders Abraham Architects

The Danish Arts Agency

kf-ud-1-lille_0.jpg

Picture 1 of 3

Hunstad exhibition at The Danish Arts Agency – 15/5 – 3/8  2009

H.C. Andersens Boulevard 2, Copenhagen V.


Pressemeddelelse 5. maj 2009

Torsdag den 14. maj 2009 åbner i Kunststyrelsens Forhal udstillingen ‘Hunstad’ – et arkitekturprojekt udviklet på opdrag af Statens Kunstfond af arkitekterne Anders Abraham og Christina Capetillo i samarbejde med kuratorerne Annesofie Becker og Martin Christiansen. Bygherren er den svenske kulturvirksomhed NEON, beliggende i den skånske by Brösarp, ca. 100 km nordøst for Malmø.

Udstillingen åbnes af idéhistorikeren professor Carsten Thau.

Den fremtidige by Hunstad skal bygges på Svenska Vägverkets gamle vägstation i Brösarp til studie- og arbejdsophold for kunstnere, forskere, studerende, børn og unge og andre med tilknytning til NEON.

NEON er en kulturscene for samtidskunst, musik, teater og dans med fokus på det nyskabende og eksperimenterende inden for de forskellige kunstarter i form af udstillinger, koncerter, performances, workshops og seminarer.

Hunstad er under projektering af arkitekterne og opføres i sommeren 2011.

I Kunststyrelsen udstilles tegninger, fotografier og modeller af byen. Udstillingen vises frem til den 3. august 2009, mandag – fredag kl. 9 – 16.

Fernisering den 14. maj kl. 16 (Kunststyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V).

HUNSTAD er et projekt der rejser spørgsmål om rum og urbanitet – om hvordan vi tænker byen og dens tilblivelse. Projektet spørger til hvornår en by er en landsby, en soveby eller en forstad? Hvornår er man medborger, besøgende eller bare fremmed blandt fremmede?

HUNSTAD er en planlagt by der er et lille og stort rum – dvs. et rum af begrænset omfang, bestående af relativt få enheder, men, som fordi det er formløst og forskelligartet, og fordi husene er organiserede i et uhierarkisk felt, indeholder en stor rigdom og mangfoldighed.

For at skabe en afhængighed imellem beboere og byen og dermed danne et kollektivt fundament for byen, har arkitekterne udviklet en code, Hunstad Bygningsreglement som definerer en række programmer og aktiviteter i byen. Det er ikke byens huse som statiske objekter, men den relationelle helhed, der skaber den urbane dimension i HUNSTAD.

Projektets idé er at skabe et mødested – en interaktiv spilleplads med fokus på sociale relationer, oplevelsesbaseret læring og kunstnerisk udvikling. Stedet skal være en test-site for uddannelses- og kultursektoren og samtidig et kreativt krydsfelt – en by, som indbyder til interaktive ophold på en måde, så man vender tilbage til sin egen by med nye tanker om dens væsen og muligheder.

HUNSTAD

Man kan flytte ind i HUNSTAD i kortere eller længere perioder og derved blive en del af byens liv og aktiviteter uanset om man er artist-in-residence, forsker, deltager i en workshop eller bare turist.

NEONs eksisterende faciliteter i den gamle vägstations værksteds- og lagerbygninger ombygges til lounge og kaffebar, mobile udstillingsrum og scene i Svarta huset som er åben for offentligheden og til atelier, værksteder, køkken og fællesbad i Vita huset til HUNSTADS beboere.

Livet i HUNSTAD kan organiseres på forskellige måder, alt efter hvilken model beboerne i fællesskab vælger inden de bosætter sig i byen. En model kan være A mod B, en anden Hver for sig. Eller Alle er ens; Krig, Fristad eller…. Dermed ændres byens fysiske og mentale rum, og de sociale konventioner og spilleregler forandres.

Byens liv og livet i byen udspiller sig mellem orden og kaos, mellem gentagelse og tilfælde, mellem erindring og øjeblik.

17 HUSE

Byens 17 huse er forskellige. De går fra at være homogene – sammensatte af mange ens typer og størrelser bygningselementer, til at være heterogene –  sammensatte af mange forskellige typer og størrelser bygningselementer.

Husene er organiserede i en privat og en offentlig del, og alle er forsynede med et program der skaber en hændelse eller producerer en aktivitet i byen.

For eksempel skal beboeren i Hus # 14 hver dag vælge et stykke musik fra NEONs musikarkiv der spilles i byen kl. 12.00.

Hus # 17 er forsynet med en storskærm på taget og beboeren skal hver dag producere byens billede, et fotografi eller lignende, som vises på skærmen kl. 16.00.

Hus # 5 fungerer som cykelværksted, og holdes åbent hver dag i en time af beboeren.

Hus # 1 rummer HUNSTAD samlingen. Alle skal efterlade en genstand ved afrejsen fra byen, og alle artists-in-residence skal donere et værk.

LANDSKAB OG BEBYGGELSE

På den store asfalterede plads opføres foruden de 17 huse et væksthus, en udendørsscene, en vild have og en lukket solgård. Der anlægges to frugtplantager i overgangen til den omkringliggende by.

To lysaviser samler og synliggør mængden af aktiviteter i HUNSTAD. Den ene lysavis opstilles ud til Hovedvej 19 så den kan ses fra de forbi-kørende biler, mens den anden lysavis er opstillet centralt i byen.

Hvert hus har en lille grund med forskellige typer træer, buske og blomster der vokser i et antal af cirkulære plantehuller  der er skåret i asfalten. I de største cirkler er der plantet ensartede træer og planter, mens de mest vilde og heterogene vækster er plantet i de mindste cirkler.

De store træer er fremmedartede for stedet og husker én på andre landskaber og byer, mens de små træer er regionale og vildtvoksende.

En del af stauderne er grupperede og organiserede i farver, andre i former og størrelser.

HUNSTADS landskab og beplantning former et spektrum fra det kultiverede til det

selvgroede.

BAGGRUND

I 2007 ønskede NEON at ekspandere og udvikle sin virksomhed som følge af det tiltagende fokus på Øresundsregionen. På denne baggrund fik Anders Abraham og Christina Capetillo sammen med Annesofie Becker og Martin Christiansen i opgave af Arkitekturudvalget i Statens Kunstfond at udvikle en masterplan og 17 huse til opførelse i tilknytning til NEONs eksisterende bygninger. Sommeren 2008 blev skitseprojektet præsenteret og udstillet på NEON.

Den ideella förening NEON ved producent Ellinor Gylling, producent Jonas Wahlman og bestyrelsesformand Carl-Gunnar Thosteman driver den videre udvikling og finansiering af HUNSTAD i samarbejde med flere partnere og interessenter, og opførelse af de første huse igangsættes i 2011.

HUNSTAD har modtaget støtte fra Tomelilla Kommune, Kultur Skåne, Statens Kunstfond, Margot og Thorvald Dreyers Fond og Framtidens Kultur, Sverige.

KONTAKT

Interesserede kan se mere på hjemmesiden www.hunstad.se samt www.neongallery.nu

Dansk kontakt: arkitekt Christina Capetillo, telefon +45 61696010, christinacapetillo@yahoo.com

Svensk kontakt: producent Ellinor Gylling, telefon +46 414 73100, info@hunstad.

Workout Motivation