Studio Anders Abraham Architects

Pressemeddelelse – A NEW NATURE


Byens vildtvoksende bygningskultur er blevet vores nye natur

A New Nature er en imponerende stor ny bog af arkitekten Anders Abraham om byens evige forandring. Bogen præsenterer arkitektur og urbanitet som tilstande frem for som form og taler for, at vi tænker det kulturskabte som forskellige grader af organiseringer, af rumlige tilstande. For at få en langt mere kvalificeret og holdbar tilgang til arbejdet med den moderne by i sin vedvarende transformation bør vi, i stedet for at opsætte formkriterier i planlægningen af vore omgivelser, opsætte dynamiske udviklingsprincip-per.

Abraham giver os et uundværligt værktøj til at se på den nye natur; byer og landskaber. Abraham opererer i sin bog med ni arkitektoniske tilstande, som hver repræsenterer gra-der af organisering i vores kultur: fra det laveste og mest viltre niveau til det højeste, velordnede niveau. Eller fra oliepølen og lossepladsen i byens udkanter til den historiske bys monumenter og tårne. Graden af organisering er en fortælling om, hvad vi, som sam-fund og kultur prioriterer, hvad vi mener, er noget værd.

Det er ifølge Anders Abraham i sammenhængen det går galt: “Dansk arkitektur har et problem med at skabe sammenhænge. Når vi tegner og bygger bygninger, skal vi jo ind i en allerede eksisterende kontekst. Alligevel står mange huse bare alene ved siden af hinanden, frem for at leve sig ind i hinanden og være en del af den urbanitet som forbin-der og skaber sammenhænge i det kulturskabte – den nye natur. Arkitektur er en til-stand som bygger på relationer, fordi det, der betyder noget den ene dag, enten mister sin betydning eller betyder noget andet den næste. Byen skabes i øjeblikket og det skal være centralt for vores overvejelser om byudvikling, at vi ikke kan holde på formen, men kan skabe rumlige og sociale tilstande i stedet.”

Arbejdet med det, der kan kaldes en slags grundforskning i byens nye natur, begyndte som køreture gennem de slidte kvarterer omkring bilfabrikkerne i Detroit. Anders Abra-ham, der på det tidspunkt forskede på Cranbrook Academy of Art, i Detroit, oplevede, at byen ikke havde en fast form, men derimod var som en fysisk masse, som enten blev fortættet eller spredte sig ud, blev udbygget eller nedbrudt. Detroits udvikling var uden klare mål og genkendelighed, byen befandt sig i en tilstand af vedvarende fysisk foran-dring. Skiftende indbyggertal, opsving og nedture og forskellige industrielle faser sætter alt sammen spor i storbyen. Det, der var noget værd i går, får en ny værdi i morgen.

Iagttagelserne bag A New Nature ledte til en Ph.d. grad og en række workshops og un-dervisningsforløb på Kunstakademiets Arkitektskole og er nu fundamentet for arkitek-tens egen arbejdsform og -filosofi. Det store arbejde er nu foreløbig endt som den rigt illustrerede 580-siders bog. A New Nature er et overbevisende og spændende værk, som både arkitekter og ikke-arkitekter kan blive inspirerede og berørt af.

Kjeld Vindum, redaktør for Arkitekten, siger om A New Nature: “Det er i høj grad en billedbog. Mængder af fremragende tegninger og fotografier bringer os tæt på. Tæt på arbejdet med materialerne, helt ind i værkstedet/tegnestuen. Tæt på intense pro-cesser. Tæt på en meget talentfuld, passioneret og seriøst arbejdende arkitekt. En arkitekt som lukker os ind i sin verden for at åbne nye verdener.”

Bogen afslutter sin egen argumentation med at præsentere en række af Abrahams egne projekter, som kan være med til at synliggøre og åbne det mere abstrakte materiales konkrete potentiale. I et af projekterne, den lille by i Brösarp, Sverige, udvikles en urbani-tet, der inkluderer det sociale, politiske og programmatiske og som ikke er fastholdt i et billede på en historisk by – men er en kompleks urban tilstand.

Bogen er på engelsk, oversat og videreudviklet fra det oprindelige manuskript.
A New Nature’s fine layout er udviklet og præciseret i samarbejde med grafiker Jeanne Betak Cleemann.
Aktuelt netop nu: I begyndelsen af april 2010 står Anders Abrahams permanente installation Punkter mellem linjer for CVU Øresund, professionshøjskolen Metropol i Sigurdsgade på Nørrebro klar. Det er finansieret af Statens Kunstfonds udvalg for kunst i det offentlige rum. Projektet peger på en mere organisk sammenhæng mellem de nye og gamle bygninger – projektet ønsker at forbinde områdets oprindelige og nuværende karakter til en ny sammenhængende tilstand.

Anders Abraham bor i København og driver Anders Abraham Architects. Han er lektor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Arkitektskolen og er uddannet som arkitekt på The Irwin S. Chanin School of Architecture of The Cooper Union i New York. Anders Abraham har været gæ-ste-forsker ved Cranbrook Academy of Art i Michigan, og gæste-professor ved The Cooper Union. A New Nature er baseret på Anders Abrahams Ph.D. afhandling indenfor kategorien kunstnerisk udviklingsarbejde og blev forsvaret på Kunstakademiets Arkitektskole i 2003.
Dele af projektet har været udstillet på bl.a. Den Internationale Arkitekturbiennale i Venedig.
A New Nature
9 ARCHITECTURAL CONDITIONS BETWEEN LIQUID AND SOLID
Af Anders Abraham
578 sider, format 23 x 28 cm
ISBN: 978-87-87136-88-4
Vejledende udsalgspris Kr. 500,-
Udgivet af Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag
Distribution Arkitektens Forlag
eksp@arkfo.dk, www.arkfo.dk

For yderligere oplysninger kontakt:
anders.abraham.karch.dk
tlf. +45 2264 5355

Udvalgte pressefotos kan downloades på anders.abraham.com